۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

دوست داشتن و عاشق بودن

امروز پای تلفن که بام  حرف میزد با بغض  داد کشید : میخوای بگم عاشقتم ؟  میخوای
 بشنوی دوستت دارم ؟ باشه من عاشقتم ، من دوستت دارم . 

می خواستم  بهش بگم  که اول باید بگی من دوستت دارم بعد بگی من عـاشـقـتـم ، ترتـیــب
 اتفاقات داستان رو بهم نزن . حرفم رو خوردم  گفتم ممکنه  فحش مادر بهم بده .


هیچ نظری موجود نیست: