۱۳۹۰ فروردین ۱۹, جمعه

جمعه دلتنگه و شنبه گشاده

معمولا برای جلوگیری از دلتنگی غروب جمعه ، آنقدر عشق و حال می کنیم
 که شنبه کون کار کردن نداریم و  شنبه تبدیل به شنبه گشاده می شود .

هیچ نظری موجود نیست: