۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

کم هم نمیاره

نوشته تو جزو نوابقی
نوشتم  نوابغ درسته نه نوابق
نوشته منظورم همون نوابق هست ، نوابق هر  دو سال یکبار
 به دنیا میان اما نوابغ  هر دو قرن یکبار

هیچ نظری موجود نیست: