۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

شاش درمانی

   در زندگی زخمهایی هست که باید شاشید روش .

از جمله  زخم نیش خارپشت دریایی  که تا رویش نشاشند دردش ساکت نمی شود .

۱ نظر:

Hasti.N گفت...

خارپشت دریایی؟ تا حالا نیشت زده و اینجوری درمانش کردی؟ در کلّ باهات موافقم، مطمئنم که خیلی‌ چیز‌ها هست که به این درمان احتیاج داره.