۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه

جدی گفتم اینو

از یابوهای محترم تقاضامندیم :  جک قومیتی نگین دیگه
به خر این همه گفته بودن متوجه مطلب می شد . 

هیچ نظری موجود نیست: