۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه

تجربیات

تجربه ثابت کرده که  تا آدمی به گه خوردن نیوفتد نمی فهمد چه گهی باید بخورد .

هیچ نظری موجود نیست: