۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

دسته بندی دسته ها

آدمها دو دسته هستن
یه دسته هستن با دسته هستن

یه دسته هستن تا دسته هستن

اصولا اون با دسته ها تا دسته فرو میکنن توی تا دسته ها

هیچ نظری موجود نیست: