۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

ترافیک

اصولا در ایران وقتی  پشت ترافیک  گیر می کنید  یا تصادف شده یا پلیس در حال انجام وظیفه است.

هیچ نظری موجود نیست: