۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه

کوچ

اگر دقت کرده باشید جدیدا کلاغها و گنجشکها هم از تهران رفته اند .
یگ زمانی همین شمیران پر بود از طوطی و سار و یاکریم و ... اما
اینروزها هیچ حیوانی در تهران نمیبینید جز آدمها

هیچ نظری موجود نیست: