۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

خوره ها

چهارساعت نشسته بودیم داشتیم با کل کل و کری خوندن شدید فوتبال
 با کنسول پلی استیشن بازی میکردیم . این رفیقمون از بیرون اومــــد
 تــــو خونه دید ما هنوز داریم بازی می کنیم گفت :

هنوز دارید با هم  کل کل می کنید خوره ها ؟ خوب مچ بندازین شما دو تا 

هیچ نظری موجود نیست: