۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

سرکوب

هـمـیـشه تهدید میکند که اغــتــشـاشـگــران را صـرکـوب مــــــی کــنــیــم ،
ما هم لبخند می زنیم و به رویش نمی آوریم که سرکوب با "ص" نیست .

۱ نظر:

بی خبر گفت...

یه مشت بیسواد چماق به دست!