۱۳۸۹ بهمن ۲۹, جمعه

شرافت داشتن یا نداشتن

از وقتی  کوچیک بود میشناختمش . از اون بچه های مهربون
 و دوست داشتنی که عاشق بازی های کامپیوترین بود . بــــا
 صورتی شاد و خندان که لحظه ایی از شاد کردن دیـــگــران
 فروگذاری نمیکرد . 25 بهمن دستگیر شده . به شــــــــــرف
 و انسانیت قسم  به خاطر ایــن بچه هایی که دستگیر شـــــدن
 سکوت و بی تفاوتی فرقی با مزدوری ندارد .

هیچ نظری موجود نیست: