۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

رنسانس

نشر آگه ، اختران ، جيحون ، ناهيد ، ديگر ، بازتاب نگار ، نيلا، شباويز ،... لغو امتياز شدند


به نظر من که در ایران رنسانس اتفاق افتاده فقط زمان داره به عقب میره و معکوس حرکت میکنه به سمت قرون وسطا

هیچ نظری موجود نیست: