۱۳۸۹ بهمن ۲۵, دوشنبه

فردا شب

خلاصه خوبی بدی چیزی از ما دیدین غلط کردین ،
 فردا شب همینجا هستم و براتون دوباره لوده گری
 می کنم .  

هیچ نظری موجود نیست: