۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

کرامات

از کرامات شیخ ما این بود که به  خر ماده ی  مرده در کنار جاده هم رحم نمی فرمود .

۱ نظر:

يک خيار ممتنع ! گفت...

اين شيختون ايشالا ديگه در قيد حيات نيستن که خدايي ناکرده ؟!! :دي