۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

حدیث توکل

به خدا توکل کنید تا توکل هم شما را بکند ...  به خدا !
حضرت امام فاکر

هیچ نظری موجود نیست: