۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

حقوق بشر

آدم نمیشی حتی اگر همیشه با لهجه غلیظ
به جای حقوق بشر بگویی هیومن رایتز 11 - human rights

هیچ نظری موجود نیست: