۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

عملیات

 از نفر دوم پرسید کسی نمیاد ؟ گفت نه از نفرسوم پرسید کسی نمیاد ؟گفت نه اما زود باش دیگه  . 
یه نگاه اینور اونور کرد ، زیپش رو کشید پایین و شروع کرد به شاشیدن .  

هیچ نظری موجود نیست: