۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

خبر روز

آقای خاتمی در جواب سخنان جنتی افزود :
کسانی که مردم را قبول ندارند از طرف مردم  گه خوری اضافه
 نکنند ، مردم خودشان بالاخره می فهمند چه گهی باید بخورند .  

هیچ نظری موجود نیست: