۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

امام و دادن

لکن اینگونه نـَباشد که کسی بگوید من نمیدهم ، هَمَه آحاد مَلـَت باید بدهند

حضرت امام در دیدار با پرسنل سازمان انتقال خون

۱ نظر:

يک خيار ممتنع ! گفت...

اصلا کشته مرده اين لکن گفتناشم ...
ملت ما کون داده است ! :دي