۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

دسته بندی گه خوری

آدمها دو  دسته هستند
ــ آنها که نمی دانند چه گهی باید بخورند که در نهایت به گه خوردن می افتند و یک گهی به اجبار میخورند .
ــ آنها که میدانند چه گهی می خواهند بخورند و همان گه را به اختیار می خورند

هیچ نظری موجود نیست: