۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

بچه ها مواظب باشید

ترو خدا از خونه بیرون میرید خیلی مواظب باشید ، هواپیما رد میشه زیرش وا نستید