۱۳۸۹ دی ۱۵, چهارشنبه

چه عجله ایی داری ؟

عزیزم بزار این دومی رو هم بدنیا بیاری بعد که ورمت خوابید و رو فرم اومدی  با هم ازدواج می کنیم .

هیچ نظری موجود نیست: