۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

کار گروهی

چند روز پیش نزدیک خانه تیو اتوبان یک ماشین چپ کرده بود .
البته مردم خیلی سریع دست به کار شدن و با کلی زحمت تونستن راستش کنند.

هیچ نظری موجود نیست: