۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

درخواست

درخواستی که از دختر خانومهای مجلس دارم این است که :
وقتهایی که  خانه دوست پسرهایتان می روید ومی خواهید شب
را همانجا بمانید حتما حتما مسواکهایتان را بردارید که صبح دهنانتان
بوی گربه مرده ندهد .

هیچ نظری موجود نیست: