۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

منوچ مخده

آقای منوچهر متکی برکناری شما از سمت وزیر امور خارجه را عمیقا عشق است گرچه عمرا هیچ وزیر دیگر کابینه جز حضرتعالی در سازمان ملل پس از سخنرانی گهّر بار دکتر بتواند از آن دست های بندری بزند که شما با نیش باز می زدید . من که ترسیدم نکند بلند شی و روی میز هیات رئیسه بپری و کمری از عزا دربیاری و قرّش بدی . روزی به شما می گفتن...د منوچ متکا که تکیه گاه نظام بودی اما الان شدی منوچ مخده(نازبالش) که زیر باسن نظام هستی .


هیچ نظری موجود نیست: