۱۳۸۵ مهر ۸, شنبه

سنگساردر خاک می کنند و با سـنــگ می زنــنـــد

این است مــزد عاشقی در مـرزهای کـفــــر

فـــاسـق به اشک ، ملتمس ،
فریـاد می کشد :
اغــفــال گشته ام

زان پــس به ضـرب تــازیــانــه کبـــود می شود

اما تــو را بـه سنگ کـیـن ، ســنـگـسـار مـی کـنـنـد
.

هیچ نظری موجود نیست: