۱۳۸۵ شهریور ۱۹, یکشنبه

میگه : گوز چه ربطی داره به شقیقه ؟
با لحن خاصی (فقط منم که می دانم و لا غیر) میگم : آخه وقتی عمل گوزیدن حادث میشه در رشته های عصبی واقع در شقیقه یک جریان الکتریکی خیلی خفیف ایجاد میشه که باعث می شود گوزنده احساس خارش ملایمی در ناحیه شقیقه بکنه . شانه بالا انداختم و ادامه دادم : البته اگر تمرکز نداشته باشی عمرن نمی تونی حسش بکنی !
اوشکول صداش رو مثل صدای گاو می کنه و میگه : وا !!! درووووووغ !!!
میگم : والا ! دلیل علمی هم داره . وقتی معده نفخ میکنه و توش باد جمع میشه این بادها برای خروج وارد روده میشه و در اونجا هم که خودت می دونی ، گلاب به روت پر از گه خام هست که هر چه این باد ها به طرف مقعد حرکت می کنند با توده های گه آماده دفع و رسیده تری رو برو میشن . همونطور که اول تابستون میوه ها کالن و آخر تابستون در حال گندیدن هستن .
همونطور که می دونی یکی از وظایف روده جذب آب هست . این بادها وقتی اونجا جمع میشن باعث بالا رفتن فشار میشن و این فشار باعث ایجاد یک بار الکتریکی ساکن ، در غشا روده میشه . این حباب های هوا که در بین اون گه و تعفن قهوه ای رنگ در جال جمع شدن هستند تا خارج شوند ، دراواخر رود ه منظره ای شبیه این کف های روی قهوه ترکت که الان داری می خوری درست می کنند ! (قیافه و حالت نگاهش به فنجون قهوه دیدنیه !) و وقتی گوز با فشار بیرون داده میشه به علت خالی شدن ناگهانی فشار بارهای الکتریکی ساکن ، ناگهان تبدیل به یک سلسله پالس های عصبی میشن . در نتیجه این پالسها به شقیقه می رسند و در ناحیه شقیقه احساس مور مور و خارش خیلی خفیفی میشه .

هیچ نظری موجود نیست: