۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

دروغ و راست

تو فکر می کردی من خیلی دروغ می گفتم
اما من کمی راستش را نمی گفتم
تو می گویی چه شباهتی
من می گویم چه تفاوتی

هیچ نظری موجود نیست: