۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

پرستش

خایه هایت را برای فتنه کردن دوست دارم می پرستم

مسابقه جمله سازی فتنه - فینال

هیچ نظری موجود نیست: